Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit tähistab 30. sünnipäeva Pardiralli avastardiga

Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit tähistab 30. sünnipäeva Pardiralli avastardiga

Täna, 16. aprillil tähistab Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit oma 30. sünnipäeva Pardiralli avastardiga

Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit on loodud kolme vähki haigestunud lapse perekonna eestvedamisel 16. aprillil 1992. aastal. Täna, 16. aprillil 2022 täitub Liidul 30. tegutsemisaasta.Liit-30
Liit tegutses oma loomisest aktiivselt 2000. aastate alguseni. Liidu sel perioodil olid vähihaigete laste ja perede kokkusaamiskohaks vähihaigetele lastele ja nende peredele suunatud laager ja iga-aastane traditsiooniline jõulupidu.

Tänaseks oleme kasvanud aktiivseks vähihaigeid lapsi ja nende peresid koondavaks ühinguks ning lisaks traditsioonilistele suvistele perelaagritele ja jõulupidudele aitame märkimisväärselt kaasa vähihaigete laste ravile ning korraldame teisi tegevusi, et muuta laste haiglas veedetud päevi rõõmsamaks. Viimase kümnekonna aasta jooksul oleme astunud suure sammu vähihaigete laste ja nende perede heaolu suurendamisel.

Liidu AR_30115tuntuimaks kaubamärgiks on kahtlemata Pardiralli, kuid lisaks sellele oleme koostöös Kalevi kommivabriku heategevuskampaaniaga “Ole kah käpp!” ehitanud mängutoad Tallinna Lastehaigla ja Tartu Ülikooli Kliinikumi osakondadesse, kus vähki haigestunud lapsi ravitakse – viimases neist varem laste mängutuba üldse puudus. Pardiralli abiga oleme loonud Liidu tugikekskuse süsteemi koos koordinaator-tugiisikuga, et aidata diskreetselt igat abi vajavat vähihaiget last ning toetada kogu perekonna toimetulekut.

 

Tegutseme igapäevaselt selleks, et koguda annetusi ja ennekõike tagada kõikide Eesti vähihaigete laste ravi – seda ka olukorras, kui Eesti Haigekassa vähihaigete laste ravi ei rahasta. Ükski vähihaige laps ei tohi jääda ilma ravita! Samuti tagame vähki haigestunud lapse vanematele ja peredele vajadusel psühholoogilist tuge, nõustamist, tugigruppe ja teraapiat, et aidata peredel toime tulla kõige keerulisemas olukorras, mida lapse raviperiood endaga kaasa toob.

Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu märkimisväärne panus vähihaigete laste ja nende lähedaste toetuseks on osalemine riikliku vähitõrje tegevuskava 2021–2030 väljatöötamisel, kuslapsel on vähk Liidul oli võimalus seada riigile suundi ja eesmärke vähihaigete laste ravivõimaluste ja kaasnevate sotsiaalsete tingimuste parandamiseks.

Samuti võeti ICCLiit 2020. aastal vastu ülemaailmse vähihaigete laste katuseorganisatsiooni liikmeks – Childhood Cancer International, milles Liit on just käesoleval aastal teinud tihedat koostööd Ukraina vähihaigete laste abistamiseks Eesti poolt.

 

Liitu kuuluvad lapseeas vähki haigestunud laste vanemad vabatahtlikkuse alusel. Liidu tegevus tugineb enamasti vabatahtlikkusel – liidu liikmed ja vabatahtlikud panustavad juhtimisse ja ülesannete täitmisse vabatahtlikena tasu saamata, pühendades oma aega ja energiat vähihaigete laste jaoks parema tuleviku loomiseks.
lapsel on vähk

Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit alustab oma sünnipäeva-aastat Pardiralli kampaania avastardiga ja alustab sel päeval Pardiralli numbrimüüki, et toetada vähihaigeid lapsi ja nende peresid. Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu juht Kaili Semm märkis: „See on suurim ja südamlikuim kingitus meie Liidule, kui inimesed leiavad võimaluse vapratele vähihaigetele lastele ja nende vanematele südames ja tegudes toeks olla. Pardiralliga ei kogu me üksnes rahalisi annetusi vähihaigete laste võitluse toetamiseks, vaid näitame üheskoos, et vähidiagnoosi saanud pered ei ole oma ränkraskel teekonnal üksi.“

 

 

Tänasest alates on internetilehel www.pardiralli.ee võimalik annetust tehes soetada endale, oma perele, sõpradele või ettevõtete töötajatele rallipartide numbreid. Pardiralli eesmärk on kindlustada kõikidele raske haigusega võitlevatele lastele hädavajalik ravi ja vajalikud tugiteenused: psühholoogiline tugi, eripedagoogika, füsioteraapia või muu laste või nende pere jaoks vajalik teenus.