Useful Information

Meelespea vähihaige lapse vanemale Meelespea vähihaige lapse vanemale (uuendatud 2019)

Tugiteenused

Tartus Laste Tervisekool

http://lastetervisekool.ee/tugiteenused/

Tartus Katriito nõustamis- ja psühhoteraapia keskus (küsi täpsemat infot koordinaatorilt)

http://www.katriito.ee/

Vaimse tervise internetifoorum „Sa ei ole üksi“

http://avitus.ee/iseendale/foorum-sa-ei-ole-uksi

Internetis nõustamine lahendus.net (psühholoogiatudengid)

https://www.lahendus.net/

https://www.lahendus.net/est/andmebaas – psühholoogide andmebaas

Eesti Puuetega Inimeste Koja tasuta nõustamine töövõime või puude raskusastme hindamise taotlejale

http://www.epikoda.ee/eesti-puuetega-inimeste-koda-alustas-tasuta-noustamisteenuse-pakkumisega-toovoime-voi-puude-raskusastme-hindamise-taotlejatele/

Kust leida abi? (Palju erinevaid kontakte)

http://www.oiguskantsler.ee/et/psuhholoogilise-ja-psuhhiaatrilise-abi-saamise-voimalused-eestis

Üldiseid nõuandeid lapsevanematele

http://tarkvanem.ee/

Erakliinikud: Tallinnas Sensus (asub ka Paides, Pärnus), Confido, Merienthali Psühiaatria-ja Psühholoogia keskus

Tartus: Ambromed, Tartu Nõustamis-ja Kriisiabikeskus, Pereterapeudid.ee, Jaanson ja Lääne, Katriito

 

Hooldushüvitis

https://www.haigekassa.ee/et/hooldushuvitis-0

Hooldushüvitis on ajutise töövõimetuse hüvitis, mida haigekassa maksab hoolduslehe alusel töötajana ravikindlustatud isikutele:

alla 12-aastase lapse põetamise korral kuni 60 järjestikuse päeva eest, kui haigestumise põhjuseks on pahaloomuline kasvaja ja lapse ravi algab haiglas

 

Teraapiafond (küsi perearstilt)

https://www.haigekassa.ee/et/partnerile/raviasutusele/perearstile/teraapiafond

 

Ravimid

Ravimitega reisimisest

http://ravimiamet.ee/ravimitega-reisimine

 

Teise arvamuse küsimine

Uuri raviarstilt või meie liidu koordinaatorilt

 

Abivahenditest

http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/abivahendid

Sooduskogused

http://www.itak.ee/blogi/sooduskogused/

 

Raamat

Eesti Puuetega Inimeste Koja käsiraamat Teekond erilise lapse kõrval (2019. aastal uuendatud) Путь рядом с особым ребенком (2019)

 

Toetused

Lapse puude taotlemine ja tuvastamine ning rehabilitatsiooniteenus

http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puude-tuvastamine#Lapse%20puude%20tuvastamine

NB! Vajadusel pöördu haigla sotsiaaltöötaja poole kes aitab taotluste vormistamisel ja annab nõu võimalike toetuste osas!

2017. aastal kehtima hakanud muudatused sotsiaalministeeriumi haldusalas

https://www.sm.ee/et/uudised/2017-aasta-muudatused-sotsiaalministeeriumi-haldusalas

Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine

http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puudega-laste-tugiteenused

Rehabilitatsiooniteenuse taotlemine (sh sõidukulude hüvitamine rehabilitatsiooniteenuste saamiseks)

http://www.epikoda.ee/avaleht/sotsiaalvaldkond/hoolekanne/rehabilitatsiooniteenus/rehabilitatsiooniteenuse-taotlemine

Kohaliku omavalitsuse toetused – vaata omavalitsuse kodulehelt või uuri kohalikult sotsiaaltöötajalt

 

Lein

Laste ja noorte kriisiprogramm (leinatoetuslaager lähedase kaotanud lastele, nõuandeid vanematele ja haridusasutuse töötajatele)

http://lastekriis.ee/

Abiks lähedase kaotanud pereliikmele (MTÜ Laste ja Noorte Kriisiprogrammi koostatud brošüür)

https://intra.tai.ee//images/prints/documents/130708696629_Lein_abiks_lahedase_kaotanud_pereliikmele_est.pdf

Lapse kaotanud lastevanemate grupp “Inglilapsed” Facebookis.

 

Õppelaen

Tingimused puudega laste vanematele

https://www.hm.ee/et/tegevused/korgharidus/oppelaen

 

Lapse õppimine

Erivajadusega tudengite stipendium

http://haridus.archimedes.ee/sites/default/files/Dokumendid/Erivajadusega%20tudengite%20stipendium_juhend.pdf

 

Abipalumise ja pakkumise keskkond

https://helpific.com/et

 

Lapsehoid

Raske ja sügava puudega lapsehoiuteenus kohalike omavalitsuste toetusfondi kaudu

https://www.riigiteataja.ee/oigusuudised/eelvaadeSeadusUudis/1621

 

Juriidiline nõustamine

Eesti Puuetega Inimeste Koja ja Õigusteenuste Büroo tasuta õigusnõustamise teenus erivajadusega inimestele üle Eesti

http://www.epikoda.ee/tegevus/oigusnoustamine/

 

Lugemist

Tartu Ülikooli Pärnu kolledži sotsiaaltöö eriala 3. kursuse üliõpilase Kadri Jõksi lõputöö

“Vähihaigete lastega perede psühhosotsiaalne toimetulek ja tugiteenuste vajadus”

Tartu Ülikooli sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika õppekava, Laura Kivilo magistritöö “Laste hospiits ja selle vajalikkus Eestis”

Laura Kivilo MA töö 2018 (1)

“Keemiaravi, koogid ja kasvaja” – lapseeas põetava vähiga toimetulekust

https://cancer.ee/wp-content/uploads/2018/05/Keemiaravi-koogid-ja-kasvaja.pdf

“Liisal on kasvaja” – juturaamat, mis on mõeldud spetsiaalselt lapsevanematele ja hooldajatele koos lastega lugemiseks, et aidata neil mõista vähi ja sellega kaasneva ravi olemust.

https://cancer.ee/wp-content/uploads/2018/05/Liisal-on-kasvaja.pdf

“Tomil on lümfoom” – juturaamat, mis on mõeldud spetsiaalselt lapsevanematele koos lastega lugemiseks, et aidata neil mõista lümfoomi ja sellega kaasneva ravi olemust.

https://cancer.ee/wp-content/uploads/2018/05/Tomil-on-l%C3%BCmfoom.pdf

“Maril on ajukasvaja” –  juturaamat, mis on mõeldud spetsiaalselt lapsevanematele ja hooldajatele koos lastega lugemiseks, et aidata neil mõista vähi ja sellega kaasneva ravi olemust.

https://cancer.ee/wp-content/uploads/2018/05/Maril-on-ajukasvaja.pdf

“Jaagul on leukeemia” –  juturaamat, mis on mõeldud spetsiaalselt lapsevanematele ja hooldajatele koos lastega lugemiseks, et aidata neil mõista leukeemia ja sellega kaasneva ravi olemust.

https://cancer.ee/wp-content/uploads/2017/10/Jaagul-on-leukeemia.pdf

“Väike vähiraamat”

https://cancer.ee/wp-content/uploads/2018/05/VU00c3U20acike-VU00c3U20achiraamat.pdf

 

Kuulamist

Kertriin Paabo audioraamatud “Mitte tavalise tüdruku seiklused” “Poiss, kes unistas draakonist” “Miia seiklused maal vanaema talus” “Unehaldja unejutud”

Unejutud