Kasulik info

Meelespea vähihaige lapse vanemale meelespea-vähihaige-lapse-vanemale_voldik_EST_

Памятка для родителя ребёнка, болъного раком EVLVL_RUS

 

Tugiteenused

Tartus Laste Tervisekool

http://lastetervisekool.ee/tugiteenused/

Tartus Katriito nõustamis- ja psühhoteraapia keskus (küsi täpsemat infot koordinaatorilt)

http://www.katriito.ee/

Vaimse tervise internetifoorum „Sa ei ole üksi“

http://avitus.ee/iseendale/foorum-sa-ei-ole-uksi

Internetis nõustamine lahendus.net (psühholoogiatudengid)

https://www.lahendus.net/

https://www.lahendus.net/est/andmebaas – psühholoogide andmebaas

Eesti Puuetega Inimeste Koja tasuta nõustamine töövõime või puude raskusastme hindamise taotlejale

http://www.epikoda.ee/eesti-puuetega-inimeste-koda-alustas-tasuta-noustamisteenuse-pakkumisega-toovoime-voi-puude-raskusastme-hindamise-taotlejatele/

Kust leida abi? (Palju erinevaid kontakte)

http://www.oiguskantsler.ee/et/psuhholoogilise-ja-psuhhiaatrilise-abi-saamise-voimalused-eestis

Üldiseid nõuandeid lapsevanematele

http://tarkvanem.ee/

Erakliinikud: Tallinnas Sensus (asub ka Paides, Pärnus), Confido, Merienthali Psühiaatria-ja Psühholoogia keskus

Tartus: Ambromed, Tartu Nõustamis-ja Kriisiabikeskus, Pereterapeudid.ee, Jaanson ja Lääne, Katriito

 

Hooldushüvitis

https://www.haigekassa.ee/et/hooldushuvitis-0

Hooldushüvitis on ajutise töövõimetuse hüvitis, mida haigekassa maksab hoolduslehe alusel töötajana ravikindlustatud isikutele:

alla 12-aastase lapse põetamise korral kuni 60 järjestikuse päeva eest, kui haigestumise põhjuseks on pahaloomuline kasvaja ja lapse ravi algab haiglas

 

Teraapiafond (küsi perearstilt)

https://www.haigekassa.ee/et/partnerile/raviasutusele/perearstile/teraapiafond

 

Ravimid

Ravimitega reisimisest

http://ravimiamet.ee/ravimitega-reisimine

 

Teise arvamuse küsimine

Uuri raviarstilt või meie liidu koordinaatorilt

 

Abivahenditest

http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/abivahendid

Sooduskogused

http://www.itak.ee/blogi/sooduskogused/

 

Raamat

„Teekond erilise lapse kõrval“ (2017. aasta väljaanne)

http://www.epikoda.ee/wp-content/uploads/2012/03/EPIK_k%C3%A4siraamat_Teekond-erilise-lapse-k%C3%B5rval_2017.pdf

 

Toetused

Lapse puude taotlemine ja tuvastamine ning rehabilitatsiooniteenus

http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puude-tuvastamine#Lapse%20puude%20tuvastamine

NB! Vajadusel pöördu haigla sotsiaaltöötaja poole kes aitab taotluste vormistamisel ja annab nõu võimalike toetuste osas!

2017. aastal kehtima hakanud muudatused sotsiaalministeeriumi haldusalas

https://www.sm.ee/et/uudised/2017-aasta-muudatused-sotsiaalministeeriumi-haldusalas

Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine

http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puudega-laste-tugiteenused

Rehabilitatsiooniteenuse taotlemine (sh sõidukulude hüvitamine rehabilitatsiooniteenuste saamiseks)

http://www.epikoda.ee/avaleht/sotsiaalvaldkond/hoolekanne/rehabilitatsiooniteenus/rehabilitatsiooniteenuse-taotlemine

Kohaliku omavalitsuse toetused – vaata omavalitsuse kodulehelt või uuri kohalikult sotsiaaltöötajalt

 

Lein

Leinatoetuslaager lastele

http://lastekriis.ee/

 

Õppelaen

Tingimused puudega laste vanematele

https://www.hm.ee/et/tegevused/korgharidus/oppelaen

 

Lapse õppimine

Erivajadusega tudengite stipendium

http://haridus.archimedes.ee/sites/default/files/Dokumendid/Erivajadusega%20tudengite%20stipendium_juhend.pdf

 

Abipalumise ja pakkumise keskkond

https://helpific.com/et

 

Lapsehoid

Raske ja sügava puudega lapsehoiuteenus kohalike omavalitsuste toetusfondi kaudu

https://www.riigiteataja.ee/oigusuudised/eelvaadeSeadusUudis/1621

 

Juriidiline nõustamine

Eesti Puuetega Inimeste Koja ja Õigusteenuste Büroo tasuta õigusnõustamise teenus erivajadusega inimestele üle Eesti

http://www.epikoda.ee/tegevus/oigusnoustamine/